Våre tjenester

Kartlegging

Vi kan gjøre en kartlegging av blant annet bakgrunn, evner og utfordringer, med intervju, kartleggingsskjema og evnetest. Det utarbeides en omfattende rapport om funnene, og med anbefalte tiltak. 

 

Veiledning

I vårt kontorlokale har vi leker og læremateriell som pirrer nysgjerrigheten, begeistringen og lærelysten. Vi jobber med læring og fag men kaller det lek. Da blir det morsommere, og samtalen blir trygg og ledig.

 

Terapi

Ungdommer og voksne med tanker og følelser som er vanskelig å sette ord på og forstå, kan ha nytte av å snakke om det med en som har erfart det selv og som har kommet gjennom det. Lang erfaring med veiledning av unge voksne og ledere gir ro og trygghet i vanskelige samtaler.

 

 


Foredrag

Med vår omfattende erfaring fra ulike saker, og stor kunnskap om skole og elevers behov, har vi nok av tema å løfte fram. Vi har holdt et stort antall foredrag i inn- og utland, både på norsk og engelsk. Kanskje er et foredrag det utløsende for å forstå hvorfor ens elev eller pasient ikke helt klarer å passe inn.

Kurs

Vi holder korte og lange kurs. To timer er nok til å få en oversikt, men vær forberedt på å sitte med flere spørsmål etterpå. De lengre kursene gir rom for å gå inn i konkrete enkeltsaker, og lære mer om tilpasset opplæring.

Rådgivning

Kanskje har du generelle spørsmål, eller du ønsker hjelp med noe konkret. Vi hjelper deg litt eller mye, og kan saksbehandle søknader og klager om du har behov for det. Vi kan gi korte svar, eller vi kan som din fullmektig ta hele saken.