Om oss


Vårt styre består av fire personer med kompetanse og erfaring innen mange relevante fagfelt. På forretningssiden har vi erfaring med gründerskap og etablering av virksomheter, juss og forretningsdrift. Innenfor det skolefaglige har vi bred kompetanse og erfaring innen pedagogikk og læringspsykologi, og med opplæring og undervisning på grunnskole-, videregående- og høyskolenivå. Men aller viktigst så har vi egenerfart kompetanse om hvordan det er å være elever i en skole som ikke er tilpasset våre behov.

 

Ingen av styremedlemmene mottar styrehonorar.

Johnny Troset Andersen

 

Styreleder

jtroset@gmail.com

Johnny er Partner og Chief Technology Officer i Genus AS, som han var med å etablere i 1996. Han er utdannet Sivilingeniør i programvareutvikling fra NTNU. Johnny er gift og har to sønner.

Hugo Berg Otterlei

 

Styrets nestleder

hbo@schjodt.no

Hugo er partner i advokatfirmaet Schjødt, hvor han har jobbet siden 2000 med avtalerett spesielt inn mot IT. Før dette var han IT-konsulent med en bachelor i informatikk. Han er gift og har to tvillingjenter og en gutt.

Anya Cat. Bakler

 

Styremedlem

anya@bakler.no

Anya jobber som kontaktlærer og faglærer i engelsk ved Osloskolen. Hun er Cand. mag. i psykologi og engelsk, med motivasjon i klasserommet som tema. Hun har også flere tilleggsemner innen psykologi og språk, og fullfører praktiskpedagogisk utdanning denne våren. Tidligere har hun vært key account manager, og leder for en flerkulturell frivillighetssentral i Oslo.

 

Anya er gift med Jan Terje. Sammen har de to tenåringsgutter.

Jan Terje Bakler

 

Daglig leder

jt@bakler.no

Jan Terje er gründer og sosial entreprenør. Han er opprinnelig utdannet yrkesoffiser i Forsvaret, og har blant annet jobbet på Forsvarets Ingeniørhøgskole og Forsvarets Skolesenter. I tillegg har han bachelor- og masterprogram i prosjektledelse og skrev i masteroppgaven om læring i store prosjektorganisasjoner. Han har erfaring med å streve i skolen og holdt selv på å falle ut i videregående.