FABULINUS


Fabulinus har kunnskap om, og erfaring med å hjelpe barn og unge som ikke trives i skolen:

-underytere med adferdsvansker
-de anonyme som tilpasser seg
-de høyt presterende talentene
-de man bare ikke blir riktig klok på

Vi tilbyr identifisering med evnetest og kartlegging, rådgivningstjenester, veiledning av barn og unge, og kurs for foreldre, pedagoger og helsepersonell, og andre som vil ha informasjon eller støtte.

Av våre mer enn 250 saker er aldersspennet fra 2 til 37, med hovedvekt fra 1.-10. klasse. Det er mange foreldre som gjenoppdager seg selv gjennom barnas skoleerfaringer, og gamle sår kan rippes opp igjen. På grunn av stor etterspørsel omfatter vårt tilbud nå også veiledning av voksne om egne utfordringer, egenforståelse og personlig vekst.

Fabulinus er en del av nettverket HELP -High Learning Potential Europe, et nettverk av europeiske praktikere som støtter barn og unge med stort læringspotensial.

tlf. 40 60 86 77

post@fabulinus.no


Finn våre kurs på Kursagenten

  Våre suksesser

Misforstått

I samarbeid med barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) fant vi en varig løsning for en høyt intelligent gutt med ADHD-diagnose som skolen ikke klarte å romme.

Han er idag symptomfri og gjør det godt i ungdomsskolen..

Feilplassert

En uutholdelig skolesituasjon uten faglige utfordringer eller sosial tilhørighet løste seg da skolen gikk med på å la jenta få hoppe opp et klassetrinn, og hospitere enda høyere i matematikk.

Hun fant eldre venner med felles interesser og mer likt mentalt modenhetsnivå.

Skolebytte

Ensomhet, isolasjon, mobbing og manglende utfordringer var hverdagen til en fjerdeklassing. Skolen anerkjente ikke situasjonen, men vi fant en annen skole som så elevens evner og styrker.

Med tilpasset opplæring har eleven fått mange venner og trives med sine faglige utfordringer.